Dnes
Teplota: 32.3 °C

Pondělí, 22.2.2021Místní poplatek za komunální odpad na rok 2021

Místní poplatek za komunální odpad na rok 2021


Žádáme občany, aby vzhledem k situaci s Covid 19 upřednostňovali bezhotovostní platbu při platbě místního poplatku za komunální odpad.

 

Platba na účet města č. 19337551/0100, vedeného u Komerční banky, a.s

VS - rodné číslo poplatníka /platba za každou osobu zvlášť/

Specifický symbol - číslo domu

Poplatek na rok 2021 při úhradě:

  • 1. ledna - 28. února - částka 450,- Kč na osobu
  • 1. března - 31. května - částka 650,- Kč na osobu
  • 1. června - 30. září - částka 900,- Kč na osobu

Od 1. října částka 900,- Kč na osobu /základní sazba + 50% sankce za neuhrazení  včas/ tj. 1350,- Kč

Dále upozorňujeme občany, kteří budou chtít uplatnit svůj nárok na osvobození, aby tak nezapomněli učinit nejpozději do 30. 9. 2021 (doložením skutečností s aktuálním datem roku 2021). Pokud takto neučiní, nárok na osvobození jim zanikne (toto platí pro všechny druhy osvobození uvedené v OZV).

Obecně závazná vyhláška č. 6/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.