Dnes
Teplota: -0.2 °C

Pondělí, 15.11.2021Město Náchod koupilo areál běloveských lázní

Město Náchod koupilo areál běloveských lázní


Náchodští zastupitelé na svém dnešním jednání schválili nákup pozemků a souvisejících staveb v areálu starých lázní v Bělovsi od společnosti Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. Tento pro město zcela zásadní majetkoprávní úkon provází řada dalších schválených dokumentů, mimo jiné schválení záměru města Náchod zachovat veřejný lázeňský park, způsobu financování a schválení dohody o budoucí spolupráci města a prodávajícího.

Zastupitelé schválili nákup lázní celkem 24 hlasy z 24 přítomných zastupitelů.

 

Město Náchod usiluje o obnovení lázeňství v místní části Běloves již řadu let. S ohledem na složité majetkové poměry v původních lázních se v roce 2015 rozhodlo vedení města jít svou vlastní cestou. Následovaly investice do vlastních vrtů minerální vody a od roku 2019 jsou veřejnosti k dispozici nová pítka se zázemím ve vile Komenský a promenádou v Malých lázních Běloves. V témže roce se do obnovy zapojil také nový vlastník objektů a pozemků v místě původních lázní - Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. Bohužel pandemie Covid-19 se nepříznivě projevila i v tomto sektoru podnikání a proto v první polovině letošního roku oslovili zástupci akciové společnosti Priessnitzovy léčebné lázně město Náchod s možností zahájení jednání o prodeji pozemků o celkové rozloze 25.178 m2 do vlastnictví města Náchoda.

 

„Pro město Náchod, pro mě osobně a troufnu si říci, že pro všechny Náchoďáky, je dnešní rozhodnutí zastupitelů o nákupu historickým momentem. Po tolika letech komplikovaných vlastnických vztahů, kdy se lázně staly doslova obětí spekulací, budeme mít konečně možnost rozhodovat o dalším rozvoji tohoto území a vrátit do Bělovse lesk a slávu lázeňství," uvedl starosta Jan Birke.

 

Nákupu souboru pozemků předcházela několikaměsíční vyjednávání a pečlivá příprava smluv, znaleckých posudků a všech dalších náležitostí. S ohledem na složitou daňovou problematiku využili prodávající i kupující poradenství renomované společnosti v oboru Deloitte Advisory, s.r.o. Nákup tak provází také další nutné kroky a to:

- schválení záměru města zachovat veřejný lázeňský park v souladu s projektovou studií revitalizace veřejného parku velkých lázní - IDA

- schválení vlastního návrhu na koupi pozemků, staveb a technologie, vč. financování u ČSOB (úvěr 40 mil. Kč u ČSOB)

- schválení budoucí spolupráce mezi městem Náchod a společností Priessnitzovy léčebné lázně a.s.

 

Kupní cena představuje částku 39.887.602,90 Kč.

 

„Současná epidemiologická situace má bohužel negativní dopady i na poskytování lázeňské péče, proto jsme byli nuceni naše původní investiční plány  přehodnotit. Logickým vyústěním tak bylo oslovení města Náchoda, aby toto území dostalo šanci na smysluplnou revitalizaci, na které se i v budoucnu chceme jako společnost podílet," upřesnil důvody prodeje pozemků městu Náchod předseda představenstva společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Michal Gaube.

 

„Nákup areálu do vlastnictví města nám umožní zapojit do obnovy a rozvoje lázeňství i historicky známé a osvědčené léčivé zdroje IDA, o které město dlouhodobě usiluje. Propojením starých a malých lázní vznikne nová osa rozvoje lázeňských aktivit a pokud budou ve vlastnictví města všechny přírodní léčivé zdroje, půjde o naprosto unikátní transakci, která nemá obdoby v celé České republice," uvedl místostarosta Jan Čtvrtečka.

 

K podpisu kupních smluv dojde po dnešním schválení Zastupitelstva města Náchoda v průběhu prosince. Kupní cena bude uhrazena prodávajícímu začátkem příštího roku 2022.

„Tím úplně prvním krokem, který v areálu plánujeme, je obnova veřejného lázeňského parku v řádu milionů korun, kterou zahájíme již v příštím roce," dodal starosta Jan Birke.

 

Kontakt pro další informace:

Nina Adlof, Město Náchod - tisková mluvčí, tel. +420 736 613 427, e-mail: nina.adlof@mestonachod.czwww.mestonachod.cz

Ing. Roman Provazník, ředitel společnosti Priessnitzovy léčebné lázně, a.s., tel.: +420 584 491 341, +420 724 559 665, e-mail: provaznik@priessnitz.czwww.priessnitz.cz

 

 


Město Náchod koupilo areál běloveských lázní Město Náchod koupilo areál běloveských lázní

Město Náchod koupilo areál běloveských lázní Město Náchod koupilo areál běloveských lázní

Další v galerii 7

Další zprávy /