Dnes
Teplota: 26.2 °C

Pátek, 18.12.2020Stavba nového mostu přes řeku Metuji v Náchodě-Bělovsi je dokončena

Stavba nového mostu přes řeku Metuji v Náchodě-Bělovsi je dokončena


Od dnešního dne mohou motoristé i pěší využívat nový most v ulici Na Horním konci v Náchodě-Bělovsi, stavba byla dnes otevřena pro veřejnost. Dokončení největší letošní investiční akce si prohlédli zástupci města - místostarostové Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková a František Majer a radní Jan Falta.

Jedná se o novostavbu mostního objektu v místě stávajícího mostu s úpravou navazujících místních komunikací a chodníků na předmostí. Mostní objekt převádí místní komunikaci a chodník pro pěší přes řeku Metuji. „Původní most byl kompletně odstraněn, tzn. nosná konstrukce s příslušenstvím, opěry a pilíř včetně základů. Na jeho místě je postaven most nový, který je proveden jako rámová konstrukce bez středového pilíře. Na mostě je nová vozovka včetně chodníků, příslušenství a nasvětlení úseku opravované komunikace LED svítidly," upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka a dodal: „Nosnost mostu je nyní několinásobně vyšší než u původního, tj. více než 40 tun a jen pro zajímavost, na jeho stavbu včetně opravované nábřežní zdi, bylo použito 569 kubíků betonu a 106 tun ocelové výztuže."

Stavební práce byly zahájeny v druhé polovině dubna letošního roku a dodavatelem je firma MADOS MT s.r.o., Lupenice, projektantem společnost MDS PROJEKT s.r.o., Vysoké Mýto. Celkové náklady na výstavbu představují částku 33 mil. Kč.

Provoz na mostě bude do konce dubna příštího roku probíhat v režimu tzv. předběžného užívání. Během tohoto období dokončí stavbaři všechny související práce, tj. terénní úpravy v okolí mostu a opravy komunikace v objízdné trase ul. Promenádní.

Obyvatelům ulice Na Horním Konci děkujeme za trpělivost a shovívavost během stavebních prací. Řadu měsíců stavba nového mostu zasahovala do jejich životů a omezovala přístup k jejich domovům. Věříme však, že to stálo za to a během nadcházejících vánočních svátků nejen místní obyvatelé nový most ocení.


Stavba nového mostu přes řeku Metuji v Náchodě-Bělovsi je dokončena Stavba nového mostu přes řeku Metuji v Náchodě-Bělovsi je dokončena

Stavba nového mostu přes řeku Metuji v Náchodě-Bělovsi je dokončena Stavba nového mostu přes řeku Metuji v Náchodě-Bělovsi je dokončena

Další v galerii 7

Další zprávy /