Dnes
Teplota: 18.0 °C

Územní plány - obcí

Odbor výstavby a územního plánování v souladu s ustanovením § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je úřadem územního plánování, vykonávajícím v souladu s § 5 odst.2 působnost ve věcech územního plánování ve správním obvodu (SO) obce s rozšířenou působností (ORP). Na žádost obcí ve svém SO úřad územního plánování zajišťuje pořízení územních plánů obcí a jejich změn, regulačních plánů, územních studií a vymezení zastavěného území obce.

Kompletní dokumentace územních plánů je k dispozici na příslušné obci, stavebním úřadu, úřadu územního plánování a Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu viz. jednotlivé obce. V přiložené tabulce je uveden stav případně elektronická verze ÚPD jednotlivých obcí.

Přehled územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí:

Obec
Katastrální území Stav územně plánovací dokumentace
Obec Bezděkov nad Metují
Kompletní dokumentace k dispozici:

- obecní úřad Bezděkov nad Metují

- Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Bezděkov nad Metují

ÚP Bezděkov nad Metují ( 23.2.2019)


Obec Borová
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Borová

- Městský úřad Náchod, odbor výstavby a ÚP (stavební úřad)


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Borová

ÚPO Borová (01/01/2000)

ÚPO Borová - změna č.1 (15/02/2011)

ÚP Borová - v projednávání


Obec Brzice
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Brzice

- Městský úřad  Česká Skalice, odbor výstavby a ŽP


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Brzice, Harcov, Proruby

ÚP Brzice (17.8.2023)


Obec Bukovice
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Bukovice

- Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Bukovice

ÚP Bukovice (30/12/2012)

Zpráva o uplatňování ÚP_2017

ÚP Bukovice - změna č.1  (11.12.2019)

ÚP Bukovice - změna č.2 v projednávání


Obec Červená Hora
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Červená Hora

- Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a ŽP


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Červená Hora

ÚPSÚ Červená Hora (25/03/1997)

ÚPSÚ Červená Hora - Změna č.1 (13/05/2000)

ÚPSÚ Červená Hora - Změna č.2 (06/06/2006)

ÚP Červená Hora - v projednávání


Město Červený Kostelec
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Městský úřad Červený Kostelec

- Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a ŽP


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Bohdašín, Červený Kostelec, Horní Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, Olešnice, Stolín

ÚP Červený Kostelec (11/7/2017)

ÚP Červený Kostelec - změna č.1 v projednávání


Obec Česká Čermná
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Česká Čermná

- Městský úřad Náchod, odbor výstavby a ÚP (stavební úřad)


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Česká Čermná

ÚPO Česká Čermná (15/02/2001)

ÚPO Česká Čermná - Změna č.1 (06/09/2006)

ÚPO Česká Čermná - Změna č.2 (18/06/2008)

ÚPO Česká Čermná - Změna č.3 (17/12/2010

ÚP Česká Čermná - v projednávání


Obec Česká Metuje
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Česká Metuje

- Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Česká Metuje, Metujka, Skalka u České Metuje

ÚP Česká Metuje (26/11/2011)

Zpráva o uplatňování ÚP_2016


Město Česká Skalice
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Městský úřad Česká Skalice

- Městský úřad  Česká Skalice, odbor výstavby a ŽP


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Česká Skalice, Malá Skalice, Ratibořice u České Skalice, Spyta, Zájezd u České Skalice, Zlíč

ÚP Česká Skalice (22/06/2017)

ÚP Česká Skalice - změna č.1 (7.10.2022)

ÚP Česká Skalice - Úplné znění po změně č.1 (7.10.2022)


Obec Dolní Radechová
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Dolní Radechová

- Městský úřad Náchod, odbor výstavby a ÚP (stavební úřad)


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Dolní Radechová

ÚP Dolní Radechová (21.6.2013)

Zpráva o uplatňování ÚP_2017

ÚP Dolní Radechová - změna č.1 (15.10.2020)

ÚP Dolní Radechová - Úplné znění po změně č.1 (15.10.2020)

ÚP Dolní Radechová - změna č.2 (11.11.2022)

ÚP Dolní Radechová - Úplné znění po změně č.2 (11.11.2022)


Obec Horní Radechová
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Horní Radechová

- Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a ŽP


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Horní Radechová, Slavíkov u Náchoda

ÚP Horní Radechová (01/10/2010)

ÚP Horní Radechová - Změna č.1 (30/12/2011)

ÚP Horní Radechová - Právní stav po změně č.1

Zpráva o uplatňování ÚP (20/05/2015)

ÚP Horní Radechová - Změna č.2 (16.7.2020)


Obec Hořičky
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Hořičky

- Městský úřad  Česká Skalice, odbor výstavby a ŽP


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Hořičky, Chlístov u Hořiček, Křižanov u Mezilečí

ÚP Hořičky (27/12/2011)

Zpráva o uplatňování ÚP (5/12/2016)

ÚP Hořičky - změna č.1 (12.7.2019)


Město Hronov
Kompletní dokumentace k dispozici:

-Městský úřad Hronov

- Městský úřad Hronov, odbor výstavby


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Hronov, Malá Čermná, Rokytník,Velký Dřevíč, Zbečník, Žabokrky

ÚPM Hronov (01/01/2006)

ÚPM Hronov - digitalizace (03/2007)

ÚPM Hronov - Změna č.1 (05/05/2012)

ÚP Hronov  - v projednávání


Obec Kramolna
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Kramolna

- Městský úřad Náchod, odbor výstavby a ÚP (stavební úřad)


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Kramolna, Městská Kramolna Lhotky, Trubějov

ÚP Kramolna (19/11/2016)

ÚP Kramolna - změna č.1 (16.10.2020)

ÚP Kramolna - Úplné znění po změně č.1(16.10.2020)


Obec Lhota pod Hořičkami
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Lhota pod Hořičkami

- Městský úřad  Česká Skalice, odbor výstavby a ŽP


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Lhota pod Hořičkami, Světlá u Hořiček, Újezdec u Hořiček

ÚPO Lhota pod Hořičkami (08/08/2002)

ÚPO Lhota pod Hořičkami - změna 1,2 (17/06/2009)

Zpráva o uplatňování ÚP (25/09/2014

ÚP Lhota pod Hořičkami - v projednávání


Obec Litoboř
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Litoboř

- Městský úřad  Česká Skalice, odbor výstavby a ŽP


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Litoboř

ÚP Litoboř (28/08/2011

Zpráva o uplatňování ÚP (18/4/2016)

ÚP Litoboř - změna č.1 (17.8.2023)


Městys  Machov
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Úřad městyse Machov

- Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Bělý, Machov, Machovská Lhota, Nízká Srbská

ÚP Machov (18/11/2008)

ÚP Machov - změna č.1 (02/04/2011)

ÚP Machov - úplné znění ÚP po vydání změny č.1 (02/04/2011)

ÚP Machov - změna č.2 (7.12.2023)

ÚP Machov - Úplné znění ÚP po změně 2 (7.12.2023)


Obec Mezilečí
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Mezilečí

- Městský úřad  Česká Skalice, odbor výstavby a ŽP


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Mezilečí, Posadov

ÚP Mezilečí  (1.7.2023)


Město Náchod
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Městský úřad Náchod

- Městský úřad Náchod, odbor výstavby a ÚP (stavební úřad)


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Náchod, Jizbice u Náchoda, Dobrošov, Lipí u Náchoda, Bražec, Staré Město nad Metují, Běloves, Babí u Náchoda, Malé Poříčí, Pavlišov

ÚP Náchod (07/07/2016)

ÚP Náchod - Změna č.1 (15.7.2019)

ÚP Náchod - Změna č.2  (30.12.2021)

ÚP Náchod - změna č.3 (3.12.2021)

ÚP Náchod - změna č.4 - v projednávání


Městys  Nový Hrádek
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Úřad městyse Nový Hrádek

- Městský úřad Náchod, odbor výstavby a ÚP (stavební úřad)


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Nový Hrádek, Dlouhé

ÚP Nový Hrádek (19/07/2017)


Město Police nad Metují
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Městský úřad Police nad Metují

- Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Hlavňov, Hony, Police nad Metují, Pěkov, Radešov nad Metují,Velká Ledhuje

ÚP Police nad Metují (14/10/2014)

ÚP Police nad Metují - změna č.1 (12.2.2021)

ÚP Police nad Metují - změna č.2 (6.10.2023)

ÚP Police nad Metují - změna č.3 (6.5.2021)

ÚP Police nad Metují - změna č.4 (3.1.2022)

ÚP Police nad Metují - změna č.5 (v projednávání)


Obec Říkov
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Říkov

- Městský úřad  Česká Skalice, odbor výstavby a ŽP


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Říkov

ÚPO Říkov (15/02/2000)

ÚPO Říkov - Změna č.1 (20/12/2002)

ÚPO Říkov - Změna č.3,4 (13/12/2007)

ÚPO Říkov - Změna č.5 (02/08/2010)

ÚP Říkov v projednávání


Obec Slatina nad Úpou
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Slatina nad Úpou

- Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a ŽP


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Slatina nad Úpou

ÚP Slatina nad Úpou (01.06.2020)


Město Stárkov
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Městský úřad Stárkov

- Městský úřad Hronov, odbor výstavby


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Bystré u Stárkova, Horní Dřevíč, Chlívce, Stárkov

ÚP Stárkov (31.3.2020)


Obec Studnice
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Studnice

- Městský úřad Náchod, odbor výstavby a ÚP (stavební úřad)


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Studnice u Náchoda, Řešetova Lhota, Třtice nad Olešnicí, Všeliby, Starkoč u Vysokova

ÚP Studnice ( 04/01/2016)


Obec Suchý Důl
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Suchý Důl

- Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Suchý Důl, Slavný

ÚPO Suchý Důl (18/05/2001)

ÚPO Suchý Důl - Změna č.1 (15/05/2008)

ÚP Suchý Důl - v projednávání


Obec Velká Jesenice
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Velká Jesenice

- Městský úřad  Česká Skalice, odbor výstavby a ŽP


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Velká Jesenice, Volovka, Veselice nad Metují

ÚP Velká Jesenice (14/05/2015)

ÚP Velká Jesenice - změna č.1 (23.11.2023)

ÚP Velká Jesenice - Úplné znění po změně č.1 (23.11.2023)


Obec Velké Petrovice
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Velké Petrovice

- Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Velké Petrovice, Maršov nad Metují

ÚP Velké Petrovice (27.12.2017)


Městys  Velké Poříčí
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Úřad městyse Velké Poříčí

- Městský úřad Hronov, odbor výstavby


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Velké Poříčí

ÚP Velké Poříčí ( 20/12/2007)

ÚP Velké Poříčí - Změna č.1 (08/10/2008)

ÚP Velké Poříčí - Změna č.2 (20/05/2011)

Zpráva o uplatňování ÚP (12/03/2012)

ÚP Velké Poříčí - Změna č.3 (02/01/2014)

ÚP Velké Poříčí - Právní stav po změně č.1,2,3 (02/01/2014)

ÚP Velké Poříčí - Změna č.4 (01/.07/2016)

ÚP Velké Poříčí - Právní stav po změně č.4 (01/07/2016)

Zpráva o uplatňování ÚP (2016)

ÚP Velké Poříčí - Změna č.5 v projednávání


Obec Vestec
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Vestec

- Městský úřad  Česká Skalice, odbor výstavby a ŽP


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Vestec u Hořiček

ÚPO Vestec (20/04/2004)

ÚPO Vestec - změna č.1 ( 13/10/2011)

ÚPO Vestec - změna č.2 (27.5.2015)

ÚPO Vestec - právní stav po změně č.2 (27.5.2015)

ÚP Vestec v projednávání


Obec Vysoká Srbská
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Vysoká Srbská

- Městský úřad Hronov, odbor výstavby


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Vysoká Srbská, Zlíčko

ÚP Vysoká Srbská (30/12/2011)

Zpráva o uplatňování ÚP (13/6/2016)

ÚP Vysoká Srbská - změna č.1 (1.4.2022)

ÚP Vysoká Srbská - Úplné znění po změně č.1


Obec Vysokov
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Vysokov

- Městský úřad Náchod, odbor výstavby a ÚP (stavební úřad)


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Vysokov

ÚP Vysokov  (14.6.2021)


Obec Zábrodí
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Zábrodí

- Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a ŽP


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Zábrodí, Horní Rybníky

ÚP Zábrodí (17.9.2014)

ÚP Zábrodí_změna č.1 (6.7.2022)


Obec Žďár nad Metují
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Žďár nad Metují

- Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Žďár nad Metují

ÚP Žďár nad Metují (27/08/2008)

ÚP Žďár nad Metují - Změna č.1 (15/10/2013)

ÚP Žďár nad Metují - Právní stav po změně č.1

Zpráva o uplatňování ÚP (2012)

Zpráva o uplatňování ÚP (2017)


Obec Žďárky
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Žďárky

- Městský úřad Hronov, odbor výstavby


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Žďárky

ÚP Žďárky (30/12/2016)


Městys  Žernov
Kompletní dokumentace k dispozici:

- Obecní úřad Žernov

- Městský úřad  Česká Skalice, odbor výstavby a ŽP


- MěÚ Náchod, úřad územního plánování
- KÚ KHK Odbor územního plánování a st. řádu
Žernov u České Skalice

ÚP Žernov (09/07/2014)

ÚP Žernov - Změna č.1 (03/01/2018)

ÚP Žernov - Právní stav po změně č.1

ÚP Žernov - Změna č.2 (06.07.2021)
ÚP Žernov - Úplné znění po změně č.2 (06.07.2021)

ÚP Žernov - Změna č.3 - (03.03.2022)

ÚP Žernov - Úplné znění po změně č.3 - (03.03.2022)
Územní plány pořízené dle starého stavebního zákona (č.50/1976 Sb.) mají omezenou platnost do 31.12.2020. Do té doby musí být nahrazeny územním plánem dle zákona č.183/2006 Sb.

Jsou to plány nazvané: ÚPSÚ - územní plán sídelního útvaru ÚPO - územní plán obce

Územní plány pořízené v souladu s platným stavebním zákonem jsou v tabulce označené ÚP.