Dnes
Teplota: 14.4 °C

Pátek, 29.01.2021Finanční zápůjčky na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu

Finanční zápůjčky na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu


S ohledem na pozastavení dotačních programů určených na podporu celoroční spolkové činnosti v oblasti sportu, schválila Rada města Náchoda možnost udělování finančních zápůjček sportovním klubům, které budou mít v nastalé situaci problém se zajištěním své činnosti. Finanční zápůjčky bude město Náchod poskytovat s minimálním úrokem (0,01 %). Maximální výše zápůjčky bude odpovídat přibližně polovině výše dotace udělené městem Náchodem na celoroční činnost sportovnímu klubu z dotačních programů v loňském roce. Nejzazším termínem pro vrácení finanční zápůjčky bude konec roku 2021, v ideálním případě však krátce po obdržení dotace z dotačního programu na činnost sportovních klubů. 

V případě zájmu o finanční zápůjčku od města Náchoda, vyplňte formulář žádosti ( Žádost o finanční zápůjčku od města Náchoda     (364_4722917375.doc / 0,77 MB) ) a podejte ho (s informací, že žádost patří odboru kultury, sportu a cestovního ruchu) nejpozději do 15. 3. 2021 v listinné podobě na podatelnu MěÚ Náchod nebo elektronicky e-mailem na adresu: podatelna@mestonachod.cz nebo do datové schránky města Náchoda: gmtbqhx. Žádosti bude následně projednávat rada a zastupitelstvo města. O udělení zápůjček by mělo být rozhodnuto po jednání zastupitelstva města dne 26. 4. 2021.

 V případě dotazů kontaktujte odbor kultury, sportu a cestovního ruchu MěÚ Náchod (Jan Špaček, e-mail: jan.spacek@mestonachod.cz , tel.: 778 434 178)


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /