Dnes
Teplota: 18.0 °C
logo

AQUA MINERALIS GLACENSIS, registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření Česko-polského lázeňského okruhu využívajícího potenciálu unikátních minerálních vod, zvýšení návštěvnosti regionu, oživení, zatraktivnění prostranství a objektů kulturního dědictví. Zlepšení dostupnosti těchto unikátních míst, využití jejich potenciálu pro vytvoření celoroční nabídky související s rekreační, turistickou, cykloturistickou nabídkou nových cílů, povede ke zvýšení návštěvnosti regionu a zlepšení hospodářsko-společenské situace v pohraničí. Území disponuje bohatými přírodními a kulturními zdroji představujícími značný potenciál jeho rozvoje. Ten není plně využit, přitom zejména v této příhraniční oblasti je právě potenciál minerálních pramenů jednou z mála příležitostí pro hospodářský rozvoj a udržení či růst zaměstnanosti. Navíc jeho vyšší využití může přispět k žádoucímu zvýšení diverzifikace ekonomiky. Cílem realizace projektu je rozvoj přírodních a kulturních zdrojů, jejich propagace a zpřístupnění pro potenciální návštěvníky, vč. souvisejícího vybudování a rekonstrukce potřebné veřejné infrastruktury. Následně se aktivuje a přispěje k růstu návštěvnosti a rozvoji cestovního ruchu a souvisejících služeb a tím i k růstu zaměstnanosti v území.

Datum zahájení projektu 1.9.2016
Předpokládané datum ukončení projektu 31. 10. 2022

Partneři projektu:

Město Náchod - hlavní partner
Město Hronov - partner
Duszniki Zdroj - partner
Kudowa Zdroj - partner

Aktivity projektu - Obsah projektu


Společné aktivity pro všechny partnery:

1. "Putování za pítkem" - všechny prameníky tvoří cca 50 km Česko-polský lázeňský okruh, v IC získá návštěvník razítko do brožury, po nasbírání 4 razítek získá keramické pítko jako motivaci k opětovné návštěvě.
2. Slavnostní otevření na podzim roku 2018 - dvoudenní společná akce - principem je seznámit všechny potenciální návštěvníky s celým novým Česko-polským lázeňským okruhem včetně pítek a ozdravných prvků, které v rámci projektu vzniknou. Akce se bude každý rok v menší míře opakovat - jako zahájení lázeňské sezóny.
3. Akce ukončení lázeňské sezony na podzim, opět se bude opakovat po dobu udržitelnosti.

Dílčí aktivity pro jednotlivé partnery:

Náchod
1. revitalizace lokality starých lázní v Bělovsi, výstavba nového prameníku, kolonády
2. porcelánová pítka - 1300 ks
3. informační tabule do 0,6 m2 - ustavení
4. vytvoření webových stránek projektu -http://aquamineralis.eu/
5. výstavní prostory v revitalizovaném prostoru starých lázní

Hronov
1. revitalizace parku A. Jiráska
2. reklamní rádiový spot
3. brožurka pro všechny partnery projektu
4. mapa cykloputování = Česko-polský lázeňský okruh, pro všechny partnery projektu
5. informační tabule do 0,6 m2 - grafika + ustavení (o minerální vodě, partnerech projektu a mapa projektu (mapa jednotlivých pítek - Česko-polský lázeňský okruh))

Duszniki Zdrój
1. modernizace alejí (promenády), 2 prameníky, modernizace vodního toku
2. zpracování filmu o Česko-polském lázeňském okruhu
3. informační tabule, organizace akce, úprava webové stránky

Kudowa Zdrój
1. revitalizace rybníku a prameníku
2. miniatury pítek - vytvořeny mobilní miniatury všech pítek se směrovými šipkami k pítkům ostatních partnerů, jako hmotný prostředek propagace celého česko-polského lázeňského okruhu na akcích cestovního ruchu (veletrhy, umístění v IC partnerů)
3. informační tabule, propagační materiály a organizace akce

Související články k projektu - aktuality:

 

Město Náchod - Kultura - KRÁSY PŘÍRODY - výstava řezbáře Jana Jirky v Malých lázních (mestonachod.cz)

Město Náchod - Zpravodajství (mestonachod.cz)

Město Náchod - Zpravodajství (mestonachod.cz)

Město Náchod - Zpravodajství (mestonachod.cz)

http://mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=7681

http://mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=7665

http://mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=7606

http://mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=7652

Město Náchod - Zpravodajství (mestonachod.cz)

Město Náchod - Zpravodajství (mestonachod.cz)

Město Náchod - Zpravodajství (mestonachod.cz)

http://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=7191

http://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=7193

http://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=7187

http://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=7183

http://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=7178

http://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=7170

http://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=7167

http://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=7164

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/mesto/zpravodajstvi-detail.asp?id=6984

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/mesto/zpravodajstvi-detail.asp?id=6970

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/mesto/zpravodajstvi-detail.asp?id=6952

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/mesto/zpravodajstvi-detail.asp?id=6918

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/mesto/zpravodajstvi-detail.asp?id=6867

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/mesto/zpravodajstvi-detail.asp?id=6847

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/mesto/zpravodajstvi-detail.asp?id=6842

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/mesto/zpravodajstvi-detail.asp?id=6823

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/mesto/zpravodajstvi-detail.asp?id=6651

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/mesto/zpravodajstvi-detail.asp?id=6650

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/mesto/zpravodajstvi-detail.asp?id=6622

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/mesto/zpravodajstvi-detail.asp?id=6620

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/mesto/zpravodajstvi-detail.asp?id=6226

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/mesto/zpravodajstvi-detail.asp?id=6188

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=5861

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=5837

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=4204

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=4232

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=5517